Publicerad: 2024/02/1
Nyhet - Nyheter

Svenska kulturella och kreativa branscher uppmanar regeringen att godkänna AI-förordningen

Brev från representanter för Sveriges kreativa branscher inför beslut om AI-förordningen vid COREPER-mötet nu på fredag den 2 februari:

Till: ­
Statsminister Ulf Kristersson
Civilminister Erik Slottner
Kultur- och demokratiminister Parisa Liljestrand

Svenska kulturella och kreativa branscher uppmanar regeringen att godkänna AI-förordningen

Vi företräder en bred koalition av rättighetsinnehavare inom Sveriges kulturella och kreativa branscher. Vi uppmanar regeringen att godkänna AI-förordningen vid COREPER-mötet den 2 februari och i övrigt arbeta aktivt för att säkerställa att de nuvarande kraven på transparens kvarstår då de bidrar till viktiga principer om ansvarsfull utveckling och användning av generativ AI.

Upphovsrätten säkrar intäkter och skyddar konstnärers, kreatörers och kreativa företags skapande och investeringar, samt stimulerar kreativitet och innovation i Sverige. Tydliga transparenskrav i samband med utvecklingen av artificiell intelligens är en förutsättning för upprätthållande av upphovsrätten, genom att rättighetshavare kan säkerställa att deras rättigheter respekteras.

Vi uppmanar nu regeringen att godkänna AI-förordningen vid COREPER-mötet den 2 februari och i övrigt stödja de transparenskrav som anges i artikel 52ff i förordningen.

Detta är nödvändigt för att rättighetshavare ska kunna kontrollera att användning av deras verk inte sker utan tillstånd eller i strid mot förbehåll.

Bristen på transparens innebär idag en avsaknad av skydd för upphovsrättsskyddat innehåll, eftersom rättighetsinnehavarna inte har något sätt att veta om deras innehåll ingår i träningen av artificiell intelligens.

De skyldigheter som anges i den föreslagna AI-förordningen, särskilt artikel 52c, är avgörande åtgärder som kan bidra till att säkerställa att rättighetshavare har en miniminivå av kontroll över användningen av deras innehåll.

Vi står till förfogande för mer detaljerad information.

Stockholm den 1 februari 2024

Casper Bjørner, vd Stim
Eva Hamilton, ordförande Film&TV-Producenterna
Carl Javér, ordförande Sveriges Filmregissörer/Fackförbundet Scen & Film
Alfons Karabuda, ordförande Musiksverige & Skap
Eva Karman Reinhold, ordförande SOM
Simon Norrthon, förbundsordförande Fackförbundet Scen & Film
Christina Olofsson, vice förbundsordförande Fackförbundet Scen & Film
Martin Tibblin, ordförande FST
Karin Wegsjö, ordförande Sveriges Filmregissörer/Fackförbundet Scen & Film
Ludvig Werner, vd Ifpi Sverige
Mikaela Zabrodsky, vd Svenska Förläggareföreningen


Nyhet - Audiovisuell politik

Högt tempo och högprofilerat på Film&TV-Producenternas politiska seminarium

Hur skapas bästa möjliga förutsättningar för produktion av svensk film och tv på en marknad i snabb förändring? Hur ska Sveriges audiovisuella politik se ut 2026? Detta var några av de frågor som behandlades un...

Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Filmat samtal: Inspirationsdag för hållbar film- och tv-produktion

I förra veckan bjöd branschrådet för ekologisk hållbarhet in till en inspirationsdag om hållbara lösningar inom film- och tv-produktion. Publiken fick bland annat ta del av case studies från Netflix's "Young Roya...

Nyhet - Riagalan

Här är alla vinnare i Riagalan 2024

Sveriges bästa kreatörer, medarbetare och upphovsmakare inom svensk tv har utsetts, i kväll mottog 13 värdiga vinnare Ria-statyetten på...

Nyhet - Nyheter

Medlemsträff 23 april

Den 23 april bjuder vi in alla medlemmar till AW på Hotel Diplomat. Kom och lyssna på kvällen gäster: Anna Croneman, tillträdande VD...

Nyhet - Nyheter

Sofie Palage tillträder som produktionschef för Warner Bros. International Television Production Sverige

Den 13 februari 2024 tillkännages Sofie Palage som produktionschef för dramaavdelningen vid Warner Bros. International Television Producti...

Läs fler nyheter