Ekologisk hållbarhet


NY KURS I EKOLOGISK HÅLLBARHET INOM FILM- OCH TV-PRODUKTION 

För att den svenska film- och tv-branschen på allvar ska kunna delta i den nödvändiga hållbarhetsomställningen vi alla står inför krävs gemensamma kunskaper, mål och metoder.

Syftet med den här helt webbaserade självstudiekursen är att möjliggöra de första enade stegen framåt. Målet är att du som arbetar i branschen ska få inspiration och kunskap samt praktiska verktyg som du kan använda dig av i ditt yrkesutövande. Du kommer få möjlighet att reflektera kring din egen roll och det ansvar som följer med den, samt vad du behöver kunna och vilka du behöver samarbeta med för att göra verklig skillnad.

Läs mer och anmäl dig här.

Kursen tar cirka 2 timmar att genomföra och utöver det finns ytterligare 3h fördjupningsmaterial, vid intresse. När du blivit antagen bestämmer du själv var, när och i vilken takt du tar del av materialet.

Kursen har tagits fram inom ramen för Branschrådet för ekologisk hållbarhet tillsammans med Kulturakademin, för att ge stöd åt branschens aktörer att fortbildas i ämnet.

Handbok för hållbar film och tv-produktion

Nu lanseras även en gemensam handbok för hållbar film och tv-produktionen baserad på ”European Booklet for Green Productions”. Den svenska översättningen har tagits fram inom ramen för Branschforumet för ekologisk hållbarhet för att ge stöd åt branschens aktörer att fortbildas i ämnet.

Handbokens syfte är att underlätta arbetet med miljömässigt hållbara arbetsmetoder, att hjälpa till att förutse och på bästa sätt hantera miljöutmaningar samt att förbättra produktionens ekologiska hållbarhet.
Handboken finns att ladda ner HÄR.

Inspirationsdag 17 april om ekologisk hållbarhet

Den 17 april arrangerade branschrådet för ekologisk hållbarhet in till en inspirationsdag om hållbara lösningar inom film- och tv-produktion. Publiken fick bland annat ta del av case studies från Netflix’s “Young Royals”, filmen “Kevlarsjäl”, NRK’s “Mästarnas Mästare” och TV4’s arbete med remote production inom “Swedish Hockey League”.

Vi fick också veta mer om hur EU’s nya hållbarhetsdirektiv kan komma att påverka branschen, samt ta del av konkreta verktyg som kan hjälpa aktörer i sina produktioner. Dagen avslutades med ett panelsamtal som diskuterade hur branschen gemensamt kan ta arbetet vidare. Moderator för dagen: Patrik Axén (Produktionscontroller, Svenska Filminstitutet)

Se hela den filmade inspirationsdagen här.

Branschrådet består av:
Film&TV-Producenterna, Svenska Filminstitutet, TV4, SVT, Viaplay Groups, Warner Bros Discovery, Scen&Film, Film i Väst, Filmpool Nord, Film i Skåne, Film Stockholm och Film på Gotland.


Länkar om ekologisk hållbarhet inom reklam: 

Hagainitiativet
Commtoact.se
Weareadgreen.org

 


Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Film&TV-Producenterna inleder samarbete med Green Producers Club

Film&TV-Producenterna har idag ingått ett samarbetsavtal med Green Producers Club (GPC). Samarbetet ger Film&TV-Producenternas medlemmar 30% rabatt på klimatverktyget Green Producers Tool, samt stöd och till...

Nyhet - Årsstämma

Ny styrelse i Film&TV-Producenterna

I onsdags höll Film&TV-Producenterna sin årsstämma på Sjöfartshuset i Stockholm. Vid stämman valdes bland annat nya styrelser. Som ordinarie ledamöter till styrelse och sektionsstyrelser valdes: Styrels...

Nyhet - Remissvar

Remissvar om ny upphovsrättsutredning

Regeringen har gjort en översyn av upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Film&TV-Producenterna har var...

Nyhet - Audiovisuell politik

Högt tempo och högprofilerat på Film&TV-Producenternas politiska seminarium

Hur skapas bästa möjliga förutsättningar för produktion av svensk film och tv på en marknad i snabb förändring? Hur ska Sveriges aud...

Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Filmat samtal: Inspirationsdag för hållbar film- och tv-produktion

I förra veckan bjöd branschrådet för ekologisk hållbarhet in till en inspirationsdag om hållbara lösningar inom film- och tv-produkti...

Läs fler nyheter