Film och Drama

FILMLANCE INTERNATIONAL

Magasin 5, Box 27156
102 52 Stockholm
08-459 73 80
www.filmlance.se
filmlance@filmlance.se

Kontaktpersoner

Lars Blomgren
lars.blomgren@filmlance.se

070-540 30 57

Malini Ahlberg
malini.ahlberg@filmlance.se