Publicerad: 2024/05/14
Nyhet - Audiovisuell politik

Högt tempo och högprofilerat på Film&TV-Producenternas politiska seminarium

Hur skapas bästa möjliga förutsättningar för produktion av svensk film och tv på en marknad i snabb förändring? Hur ska Sveriges audiovisuella politik se ut 2026? Detta var några av de frågor som behandlades under Film&TV-Producenternas seminarium om framtidens film- och tv-politik på måndagseftermiddagen.

Public service stod i fokus när Film&TV-Producenternas seminarium ”Sveriges Audiovisuella Politik 2026” arrangerades i måndags efter att Public service-kommittén lämnat över sitt betänkande till kulturminister Parisa Liljestrand. Kommittén på plats på seminariet och representerades på scen av ordförande Göran Hägglund (KD), samt ledamöterna Lawen Redar (S), Kristina Axén Ohlin (M), Lars Leijonborg (L) och Amanda Lind (MP). På plats fanns bland andra även SVT:s vd Hanna Stjärne och Mathias Berg, vd TV4 för att kommentera utredningen.

Film&TV-Producenterns ordförande Eva Hamilton kommenterade utredningen:

”Vi är otroligt glada över beskedet att SVT:s breda uppdrag består. Det var även välkommet att SVT kommer ha ett fortsatt ansvar för att stärka en livskraftig produktionsmarknad. Men vi är bekymrade över SVT:s långsiktiga medelstilldelning. SVT har nu ett tungt ansvar att säkra sändningarna och utbudet i det säkerhetspolitiskt osäkra läget som råder. Det är kostnader som SVT inte kan påverka – och som riskerar att gå ut över programproduktionen.”

Utöver public service-utredningen avhandlades även filmpolitiken som är under utredning och den nya nationell strategin för den kreativa industrin ligger på riksdagens bord.

Medverkade i övrigt gjorde bland andra Eva Bergquist, särskild utredare för den filmpolitiska utredningen, Marie Nilsson, vd Mediavision, Anna Croneman, vd Svenska Filminstitutet, Peter Fornstam, vd Svenska Bio, Simon Norrthon, förbundsordförande Scen & Film, Jan Blomgren, Film&TV-Producenterna, Mikael Fellenius, vd Film i Väst, Lars Beckung, vd Nexiko, Sara Lindbäck, Rättighetsalliansen, Kristina Colliander, vd Film Stockholm och Johannes Jensen, Group Head of Scripted Banijay Nordic/VP Banijay Sweden.

Seminariet ”Sveriges Audiovisuella Politik 2026” arrangerades i samarbete med Film i Väst, Filmpool Nord, Film i Skåne och Film Stockholm. Se bilder från eventet här.

Fullständigt program:

Inledning
Dagens moderator Cecilia Garme intervjuar arrangören Film&TV-Producenternas Eva Hamilton, ordförande, och Johan Holmer, vd, om förväntningarna på dagen.

Presentation: Marknaden för rörlig bild
Marie Nilsson, vd Mediavision, presenterar en nulägesrapport över film- och tv-marknaden som bakgrund till dagens diskussioner.

Intervju: Det kreativa film- och tv-företaget
Lars Beckung, vd för produktionsbolaget Nexiko, som står bakom biosuccén ”Den sista resan” och produktioner som ”Young Royals” och ”Alla mot alla”, om att driva företag 2024 med kreativitet som råvara.

BLOCK 1: FILMPOLITIK I FÖRÄNDRING

Presentation: Den filmpolitiska utredningen – lägesrapport
Filmpolitikens innehåll och finansiering är under utredning. Hör Eva Bergquist, särskild utredare för den filmpolitiska utredningen, ge en lägesrapport.

Panelsamtal: Filmpolitikens innehåll – vad ska filmpolitiken åstadkomma?
Vad är filmpolitikens roll och vilka är argumenten för offentlig finansiering idag? Vad bör målsättningarna med den nationella filmpolitiken vara? Hur kan filmpolitiken främja investeringarna och säkra tillgången till svensk film på lång sikt?
Medverkande: Anna Croneman, vd Svenska Filminstitutet, Jan Blomgren, ordf. Film&TV-Producenternas film och dramasektion ochSimon Norrthon, ordf. Scen & Film

Panelsamtal: Filmpolitikens finansiering – dags för en ny finansieringsmodell?
Fem år har gått sedan staten tog över finansieringsansvaret för filmpolitiken, efter Filmavtalet. Vilka är erfarenheterna av den nuvarande finansieringsmodellen? Vad är den bästa modellen för att åstadkomma en långsiktigt hållbar och växande finansiering som även säkerställer att filmpolitiken är skyddad mot politisk styrning?
Medverkande: Peter Fornstam, vd Svenska Bio, Eva Hamilton, ordf. Film&TV-Producenterna och Mikael Fellenius, vd Film i Väst

BLOCK 2: FILM OCH TV SOM KREATIV INDUSTRI

Presentation: The Economic Impact of Film and Television Production – what Sweden can learn from international markets to maximize the benefits of film and television production?
Film and television production is recognized by many governments as a strategic sector, capable of delivering significant economic impact. Against this backdrop, what are the current growth trends in production – and what can Sweden learn from the approach taken to sectoral development and incentives in other international markets? Medverkande: Leon Forde/Joe Stirling Lee, internationella analysföretaget Olsberg SPI

Presentation: Om immaterialrätt och utvecklingen av piracy i Norden
För att stärka konkurrenskraften och främja den ekonomiska tillväxten i Sverige är skyddet av immateriella rättigheter av yttersta vikt. Men hur står det egentligen till med det svenska skyddet för upphovsrätt idag? Sara Lindbäck på Rättighetsalliansen berättar om den skenande piratkopieringen av film och tv som kostar branschen miljardbelopp och vad som krävs för att vända den negativa utvecklingen.
Medverkande: Sara Lindbäck, Rättighetsalliansen

Panelsamtal: Hur kan Sveriges konkurrenskraft stärkas på film- och tv-området?
De senaste årens ökade konsumtion av film och tv innebär en tillväxtpotential för film och tv som kreativ industri. Hur kan Sverige dra nytta av den växande marknaden för audiovisuell produktion? Hur kan Sveriges internationella konkurrenskraft stärkas? Medverkande: Madeleine Sjöstedt, vd Svenska Institutet, Johannes Jensen, Group Head of Scripted Banijay Nordic/VP Banijay Sweden och Kristina Colliander, vd Film Stockholm

KAFFEPAUS

BLOCK 3: PUBLIC SERVICE OCH PRODUKTIONSMARKNADEN

Presentation och panelsamtal: Public service-kommittén på scen
Public service-kommittén ska föreslå hur public service-uppdraget ska regleras från och med 2026 och föreslå vad som ska ingå i uppdraget under kommande tillståndsperiod. I utredningen ingår bland annat att ”analysera public service-företagens roll på och ansvar för den svenska produktionsmarknaden för radio, tv och film”, samt ”mot bakgrund av utvecklingen på mediemarknaden bedöma om förtydliganden eller justeringar behöver göras i detta uppdrag och i så fall lämna sådana förslag”. Hör kommitténs ordförande Göran Hägglund sammanfatta kommitténs betänkande och ledamöter ur kommittén kommentera utredningens slutsatser.
Medverkande: Göran Hägglund, ordförande för public service-kommittén, samt ledamöterna Lawen Redar (s), Christina Axén Ohlin (m), Alexander Christiansson (SD) och Amanda Lind (mp)

Panelsamtal: Kommentarer på public service-kommitténs betänkande
Hur reagerar SVT och branschen på public service-kommitténs betänkande? Hur påverkas produktionsmarknaden av utredningens förslag?
Medverkande: Hanna Stjärne, vd SVT, Mathias Berg, vd TV4 och Anders Knave, ordförande Film&TV-Producenterns tv-sektion

Foto: Mikael Ström Jupiter, Film Stockholm


Nyhet - Årsstämma

Årsstämma i Film&TV-Producenterna

Varmt välkommen till Film&TV-Producenternas årsstämma den 29 maj kl. 11-13 inkl. lunch. Anmäl dig här senast den 22 maj (med anledning av lunchbeställning). Om du eller annan representant från bolaget in...

Nyhet - Audiovisuell politik

Högt tempo och högprofilerat på Film&TV-Producenternas politiska seminarium

Hur skapas bästa möjliga förutsättningar för produktion av svensk film och tv på en marknad i snabb förändring? Hur ska Sveriges audiovisuella politik se ut 2026? Detta var några av de frågor som behandlades un...

Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Filmat samtal: Inspirationsdag för hållbar film- och tv-produktion

I förra veckan bjöd branschrådet för ekologisk hållbarhet in till en inspirationsdag om hållbara lösningar inom film- och tv-produkti...

Nyhet - Riagalan

Här är alla vinnare i Riagalan 2024

Sveriges bästa kreatörer, medarbetare och upphovsmakare inom svensk tv har utsetts, i kväll mottog 13 värdiga vinnare Ria-statyetten på...

Nyhet - Nyheter

Medlemsträff 23 april

Den 23 april bjuder vi in alla medlemmar till AW på Hotel Diplomat. Kom och lyssna på kvällen gäster: Anna Croneman, tillträdande VD...

Läs fler nyheter