Publicerad: 2023/09/5
Nyhet - Nyheter

Ny överenskommelsel med Sveriges Dramatikerförbund

Som tidigare meddelats har Film&TV-Producenterna och Sveriges Dramatikerförbund nått en överenskommelse om en klareringsmodell för TV-serier (drama) vars finansiering innefattar en rätt till visning i Norden 10 år. Utöver klareringsmodellen har parterna även kommit överens om nya uppräknade nivåer för grundersättning till manusförfattare.

Överenskommelsen finns nu i ett tilläggsavtal till befintligt ramavtal mellan Film&TV-Producenterna och Sveriges Dramatikerförbund, som är tillgängligt på medlemssidan (logga in och välj Juridik&Villkor/Avtalsmallar och checklistor).

Föreningen kommer att återkomma så snart som möjligt med information gällande hur rapportering till ALIS enligt den nya klareringsmodellen rent praktiskt ska ske.

Film&TV-Producenterna och Sveriges Dramatikerförbund är vidare eniga om att ramavtalet är i behov av en total översyn, och att nästa steg är att genomföra en omförhandling av ramavtalet i sin helhet.

Vid frågor kring den nya överenskommelsen är ni välkomna att kontakta föreningens jurist Sanna Thiel på sanna@filmtvp.se


Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Film&TV-Producenterna inleder samarbete med Green Producers Club

Film&TV-Producenterna har idag ingått ett samarbetsavtal med Green Producers Club (GPC). Samarbetet ger Film&TV-Producenternas medlemmar 30% rabatt på klimatverktyget Green Producers Tool, samt stöd och till...

Nyhet - Årsstämma

Ny styrelse i Film&TV-Producenterna

I onsdags höll Film&TV-Producenterna sin årsstämma på Sjöfartshuset i Stockholm. Vid stämman valdes bland annat nya styrelser. Som ordinarie ledamöter till styrelse och sektionsstyrelser valdes: Styrels...

Nyhet - Remissvar

Remissvar om ny upphovsrättsutredning

Regeringen har gjort en översyn av upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Film&TV-Producenterna har var...

Nyhet - Audiovisuell politik

Högt tempo och högprofilerat på Film&TV-Producenternas politiska seminarium

Hur skapas bästa möjliga förutsättningar för produktion av svensk film och tv på en marknad i snabb förändring? Hur ska Sveriges aud...

Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Filmat samtal: Inspirationsdag för hållbar film- och tv-produktion

I förra veckan bjöd branschrådet för ekologisk hållbarhet in till en inspirationsdag om hållbara lösningar inom film- och tv-produkti...

Läs fler nyheter