Publicerad: 2023/09/5
Nyhet - Nyheter

Ny överenskommelsel med Sveriges Dramatikerförbund

Som tidigare meddelats har Film&TV-Producenterna och Sveriges Dramatikerförbund nått en överenskommelse om en klareringsmodell för TV-serier (drama) vars finansiering innefattar en rätt till visning i Norden 10 år. Utöver klareringsmodellen har parterna även kommit överens om nya uppräknade nivåer för grundersättning till manusförfattare.

Överenskommelsen finns nu i ett tilläggsavtal till befintligt ramavtal mellan Film&TV-Producenterna och Sveriges Dramatikerförbund, som är tillgängligt på medlemssidorna på filmtvp.se (logga in och välj Juridik&Villkor/Avtalsmallar och checklistor).

Föreningen kommer att återkomma så snart som möjligt med information gällande hur rapportering till ALIS enligt den nya klareringsmodellen rent praktiskt ska ske.

Film&TV-Producenterna och Sveriges Dramatikerförbund är vidare eniga om att ramavtalet är i behov av en total översyn, och att nästa steg är att genomföra en omförhandling av ramavtalet i sin helhet.

Vid frågor kring den nya överenskommelsen är ni välkomna att kontakta föreningens jurist Sanna Thiel på sanna@filmtvp.se


Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Kurs i ekologisk hållbarhet inom film- och tv-produktion

För att den svenska film- och tv-branschen på allvar ska kunna delta i den nödvändiga hållbarhetsomställningen vi alla står inför krävs gemensamma kunskaper, mål och metoder. Syftet med den här helt webbasera...

Nyhet - Nyheter

Gemensamma riktlinjer för inspelning av intimscener

Nu lanseras gemensamma riktlinjer för inspelning av intimscener av Film&TV-Producenterna och Fackförbundet Scen & Film, med stöd av SF Studios. Riktlinjerna syftar till att utgöra ett stöd för produktionsb...

Nyhet - Seminarium

Masterclass med Kathryn Brillhart  ”AI och svensk film – hot eller möjligheter?”

Svenska Filminstitutet och Film&TV-Producenterna har nöjet att bjuda in dig till en exklusiv masterclass med Kathryn Brillhart, fotogra...

Nyhet - Nyheter

Ny överenskommelsel med Sveriges Dramatikerförbund

Som tidigare meddelats har Film&TV-Producenterna och Sveriges Dramatikerförbund nått en överenskommelse om en klareringsmodell för T...

Nyhet - Kristallen

Vinnare av Kristallen 2023

Under direktsändningen av den 19:e Kristallengalan delades 23 priser ut. Galaföreställningen sändes från Cirkus i Stockholm och program...

Läs fler nyheter