Publicerad: 2023/10/10
Nyhet - Nyheter

Gemensamma riktlinjer för inspelning av intimscener

Nu lanseras gemensamma riktlinjer för inspelning av intimscener av Film&TV-Producenterna och Fackförbundet Scen & Film, med stöd av SF Studios.

Riktlinjerna syftar till att utgöra ett stöd för produktionsbolag samt höja kompetensnivån och öka medvetenheten hos nyckelfunktioner såsom regi, mask, kostym och skådespelare. Ambitionen är att det på sikt blir lika naturligt och självklart att involvera en intimitetskoordinator eller person med liknande kompetens i produktioner med intimscener, som det idag är att involvera en stunt-koordinator vid inspelning av stunt- och actionscener.

”Vi har många exempel, både i Sverige och internationellt, hur både resultatet blir bättre och inspelningsprocessen blir tryggare, när man tidigt tar in specialistkompetens som kan stödja produktionen vid dessa inspelningsmoment. Riktlinjerna kommer att bli viktiga verktyg och hjälpmedel för skådespelare, filmarbetare och produktionsbolag, och kommer att bidra till att professionalisera branschen ytterligare, säger Jan Blomgren, ordförande för Film&TV-Producenternas film- och dramasektion.

Framtagandet av riktlinjerna har drivits och finansierats av Film&TV-Producenterna, Fackförbundet Scen & Film och SF Studios, och utarbetats tillsammans med en bred referensgrupp bestående av yrkesverksamma filmarbetare, skådespelare, regissörer och producenter. Dessutom har två av Sveriges intimitetskoordinatorer varit med som rådgivare och bollplank under arbetets gång.

Riktlinjer för intima scener
Guidelines for intimate scenes

Arbetet med att ta fram riktlinjerna är en fortsättning på det branschsamarbete som initiativtagarna har haft sedan #metoo hösten 2017, och som under de första åren tog sig uttryck genom årliga kunskapshöjande branschseminarium. Dessa träffar har belyst teman såsom åtgärder för att säkra arbetsplatser fria från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier och hur branschen kan verka för ökad inkludering och representation. Det senaste seminariet, våren 2022, belyste just temat intimscener och i samband med seminariet initierades arbetet för att utveckla riktlinjer, vilka nu är klara att lanseras.

Seminariet om intimscener som arrangerades i mars 2022 finns tillgängligt via denna länk:
https://www.youtube.com/watch?v=OyTfVBrf8Lg


Nyhet - Nyheter

Medlemsträff 23 april - Save the date

Den 23 april bjuder vi in alla medlemmar till AW på Hotel Diplomat. Kom och lyssna på kvällen gäster: Anna Croneman, tillträdande VD Svenska Filminstitutet Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer Samtalsledare...

Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Inspirationsdag om hållbar film- och tv-produktion

Välkommen till en inspirerande eftermiddag med ekologisk hållbarhet i fokus! Ta del av intressanta case studies från bland annat Young Royals, Kevlarsjäl, norska Mästarnas mästare, panelsamtal med beställare och p...

Nyhet - Riagalan

Här är alla vinnare i Riagalan 2024

Sveriges bästa kreatörer, medarbetare och upphovsmakare inom svensk tv har utsetts, i kväll mottog 13 värdiga vinnare Ria-statyetten på...

Nyhet - Nyheter

Sofie Palage tillträder som produktionschef för Warner Bros. International Television Production Sverige

Den 13 februari 2024 tillkännages Sofie Palage som produktionschef för dramaavdelningen vid Warner Bros. International Television Producti...

Nyhet - Nyheter

Svenska kulturella och kreativa branscher uppmanar regeringen att godkänna AI-förordningen

Brev från representanter för Sveriges kreativa branscher inför beslut om AI-förordningen vid COREPER-mötet nu på fredag den 2 februari...

Läs fler nyheter