Publicerad: 2023/10/10
Nyhet - Nyheter

Gemensamma riktlinjer för inspelning av intimscener

Nu lanseras gemensamma riktlinjer för inspelning av intimscener av Film&TV-Producenterna och Fackförbundet Scen & Film, med stöd av SF Studios.

Riktlinjerna syftar till att utgöra ett stöd för produktionsbolag samt höja kompetensnivån och öka medvetenheten hos nyckelfunktioner såsom regi, mask, kostym och skådespelare. Ambitionen är att det på sikt blir lika naturligt och självklart att involvera en intimitetskoordinator eller person med liknande kompetens i produktioner med intimscener, som det idag är att involvera en stunt-koordinator vid inspelning av stunt- och actionscener.

”Vi har många exempel, både i Sverige och internationellt, hur både resultatet blir bättre och inspelningsprocessen blir tryggare, när man tidigt tar in specialistkompetens som kan stödja produktionen vid dessa inspelningsmoment. Riktlinjerna kommer att bli viktiga verktyg och hjälpmedel för skådespelare, filmarbetare och produktionsbolag, och kommer att bidra till att professionalisera branschen ytterligare, säger Jan Blomgren, ordförande för Film&TV-Producenternas film- och dramasektion.

Framtagandet av riktlinjerna har drivits och finansierats av Film&TV-Producenterna, Fackförbundet Scen & Film och SF Studios, och utarbetats tillsammans med en bred referensgrupp bestående av yrkesverksamma filmarbetare, skådespelare, regissörer och producenter. Dessutom har två av Sveriges intimitetskoordinatorer varit med som rådgivare och bollplank under arbetets gång.

Riktlinjer för intima scener
Guidelines for intimate scenes

Arbetet med att ta fram riktlinjerna är en fortsättning på det branschsamarbete som initiativtagarna har haft sedan #metoo hösten 2017, och som under de första åren tog sig uttryck genom årliga kunskapshöjande branschseminarium. Dessa träffar har belyst teman såsom åtgärder för att säkra arbetsplatser fria från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier och hur branschen kan verka för ökad inkludering och representation. Det senaste seminariet, våren 2022, belyste just temat intimscener och i samband med seminariet initierades arbetet för att utveckla riktlinjer, vilka nu är klara att lanseras.

Seminariet om intimscener som arrangerades i mars 2022 finns tillgängligt via denna länk:
https://www.youtube.com/watch?v=OyTfVBrf8Lg


Nyhet - FILM&TV-BAR

Medlemsmöte om nytt avtal, pitchrekommendation och briefmall med Komm

Film&TV-Producenterna bjuder in alla medlemmar i reklamfilmssektionen till ett frukostmöte där vår jurist Sanna Thiel kommer att presentera nya versioner av avtal, pitchrekommendation och briefmall som överens...

Nyhet - Göteborgs filmfestival

Medlemserbjudande till TV Drama Vision och Göteborg Film Festival

Göteborg Film Festival erbjuder Film&TV-Producenterna ett särskild Early-bird pris för ackreditering till filmfestivalen och TV Drama Vision 2024 på 3150 kr (4500 kr ordinarie pris). TV Drama Vision (30–31 j...

Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Handbok för hållbar film och tv-produktion

Nu lanseras en gemensam handbok för hållbar film och tv-produktionen baserad på ”European Booklet for Green Productions”. Den svenska...

Nyhet - Nyheter

Gemensamma riktlinjer för inspelning av intimscener

Nu lanseras gemensamma riktlinjer för inspelning av intimscener av Film&TV-Producenterna och Fackförbundet Scen & Film, med stöd ...

Nyhet - Seminarium

Masterclass med Kathryn Brillhart  ”AI och svensk film – hot eller möjligheter?”

Svenska Filminstitutet och Film&TV-Producenterna har nöjet att bjuda in dig till en exklusiv masterclass med Kathryn Brillhart, fotogra...

Läs fler nyheter