Publicerad: 2024/06/5
Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Film&TV-Producenterna inleder samarbete med Green Producers Club

Film&TV-Producenterna har idag ingått ett samarbetsavtal med Green Producers Club (GPC). Samarbetet ger Film&TV-Producenternas medlemmar 30% rabatt på klimatverktyget Green Producers Tool, samt stöd och tillgång till nätverket för klimatvänlig produktion. Green Producers Tool gör det enkelt att mäta, minska och rapportera CO2-utsläpp från film- och tv-produktioner.

– Genom samarbetet med Green Producers Club hoppas vi kunna bidra till att accelerera den gröna omställningen i film och tv-branschen och även fördjupa det nordiska samarbetet, säger Johan Holmer, VD för Film&TV-Producenterna.

Green Producers Club är en klubb för företag och organisationer inom den kreativa sektorn. Målet är att producera i linje med nya gröna standarder och att minska och rapportera utsläpp med hjälp av Green Producers Tool, som har skräddarsytts specifikt för Norden och representerar en investering på över 2,5 miljoner euro.

GPT är skräddarsytt för flera kreativa branscher som film & TV, festivaler, evenemang, scenkonst och sport, vilket säkerställer enhetlighet i metoder för emissionsmätning. Detta tillvägagångssätt genererar tillförlitliga data som kan påverka beslutsfattare och vägleda strategiska initiativ och välbehövliga förändringar i branschen, och GPC kommer att se till att den också uppfyller CSRD-lagstiftningen, vilket är EU:s inkommande krav på klimatrapportering, säger Mads Astrup Rønning, som har varit huvudarkitekten bakom hela initiativet.

– Att vi i Sverige nu har ett verktyg för mätning av klimatpåverkan som är designat och anpassat att möta de krav, lagstiftningar och förväntningar som kommer ställas på oss, är en milstolpe för den hållbara utvecklingen i vår bransch, säger Ronny Fritsche, samordnare för Green Producers Club i Sverige.

Mer info om Green Producers Club
Registera dig som ny medlem i Green Producers Tool


Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Film&TV-Producenterna inleder samarbete med Green Producers Club

Film&TV-Producenterna har idag ingått ett samarbetsavtal med Green Producers Club (GPC). Samarbetet ger Film&TV-Producenternas medlemmar 30% rabatt på klimatverktyget Green Producers Tool, samt stöd och till...

Nyhet - Årsstämma

Ny styrelse i Film&TV-Producenterna

I onsdags höll Film&TV-Producenterna sin årsstämma på Sjöfartshuset i Stockholm. Vid stämman valdes bland annat nya styrelser. Som ordinarie ledamöter till styrelse och sektionsstyrelser valdes: Styrels...

Nyhet - Remissvar

Remissvar om ny upphovsrättsutredning

Regeringen har gjort en översyn av upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Film&TV-Producenterna har var...

Nyhet - Audiovisuell politik

Högt tempo och högprofilerat på Film&TV-Producenternas politiska seminarium

Hur skapas bästa möjliga förutsättningar för produktion av svensk film och tv på en marknad i snabb förändring? Hur ska Sveriges aud...

Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Filmat samtal: Inspirationsdag för hållbar film- och tv-produktion

I förra veckan bjöd branschrådet för ekologisk hållbarhet in till en inspirationsdag om hållbara lösningar inom film- och tv-produkti...

Läs fler nyheter