Publicerad: 2011/07/7
Nyhet - Uncategorized

DEBATT: Sverige förtjänar en offensiv mediepolitik!

Sverige måste ta chansen när den digitala marknaden för film och tv utvecklas. En offensiv mediepolitik krävs – och har alla förutsättningar att bli framgångsrik. Branschen bör ta sitt ansvar för att bidra till utvecklingen.

När reklamfestivalen i Cannes hölls för ett par veckor sedan var det ett svenskt produktionsbolag som dominerade den prestigefyllda cyberkategorin. Det är en av många framgångar för svenska produktionsbolag och kreatörer under senare tid. Svenska produktionsbolag har under de senaste åren utvecklat och sålt uppemot 150 unika TV-format som producerats och visats över hela världen.

Film&TV-Producenterna representerar de oberoende produktionsbolagen i Sverige.
Utan oss görs varken samhällsprogram som “Klass 9A” eller familjeunderhållning som “Så ska det låta”, varken storfilmer som “Män som hatar kvinnor” eller dokumentärer som “Videocracy”.

Vi är en central kulturell näring som omsätter fyra miljarder kronor och som främjar tillväxt, sysselsättning, besöksnäring och export. Vi återger vår samtid och för ut Sverigebilden i världen. Den kunskap och kompetens som utvecklas i vår bransch har påverkan även på utvecklingen av andra delar av den kreativa industrin.

Ny teknik har i grunden förändrat spelplanen för oss och banat väg för nya idéer och aktörer. Nu är ett utmärkt läge att ta vara på det som Sverige står för och är bäst på – kreativitet och innovation.

Regeringen bör därför snarast inleda arbetet med att utarbeta en offensiv mediepolitik för det digitala samhället. En sådan satsning har alla förutsättningar att bli framgångsrik. Men för detta krävs resurser och en övergripande strategi som bygger på en djupgående analys, utvärderingsbara mål och en vision för rörlig bild.

Frågor som kommer att behöva utredas är hur konkurrens, kvalitet, mångfald och tillgänglighet i utbudet på bästa sätt främjas i det nya medielandskapet. Hur skapas långsiktiga ekonomiska förutsättningar för produktion av film och tv?

På kort sikt måste kulturpolitiken råda bot på mediekoncentrationens hämmande effekter. En (1) biografägare, fyra tv-kanaler och ett fåtal andra distributörer avgör fortfarande produktionsvillkoren och vad den svenska publiken ska få se.

Mediekoncentrationen leder till ett ojämnt styrkeförhållande, som innebär att vi som gör film och tv inte kan ta vara på värdena som vi skapar.

Det var mot denna bakgrund som Film&TV-Producenterna skapades för två år sedan.

Vi anser att obalansen på film- och tv-marknaden hämmar utvecklingen och tillväxten av vår bransch. Det påverkar också vår publik om kvaliteten och mångfalden i det svenska tv-utbudet sjunker. Vi menar att en sund producerande bransch som inte står i direkt beroendeställning till enskilda aktörer på distributionssidan har bättre förutsättningar att möta nya medievanor och nå sin publik.

Sedan i våras pågår två frivilliga processer som kan göra skillnad: Film&TV-Producenternas samtal med SVT om villkoren för externa produktioner OCH förhandlingarna mellan branschen och staten om Filmavtalet – systemet för stöd till ny svensk film.

Vi räknar med en positiv utveckling av dessa processer. Flera frågor behöver besvaras:

-Kan SVT gå med på regler som låter produktionsbolagen behålla rättigheter till sina produktioner och programidéer, på samma sätt som gäller för BBC?
-Är de kommersiella tv-kanalerna villiga att ingå balanserade standardavtal med produktionsbolagens branschorganisation?
-Är samtliga parter som nu diskuterar ett nytt Filmavtal intresserade av att ingå ett brett avtal som omfattar även DVD-branschen, VOD-tjänster/internetoperatörer, regionala produktionscentra m.fl.?
-Vilka ekonomiska medel är parterna beredda att satsa till stöd för produktion av ny film?
-Kan biografägarna ge upp det nuvarande kravet på biografdistribution för att en film ska få filmstöd?
-Är biografer och distributörer beredda att förhandla om distributionsvillkoren som idag ger biografägarna och distributörerna 85% av intäkterna av en films intäkter på bio?
-Är svenska internetoperatörer beredda att samverka för att förebygga den illegala distributionen av film och tv?

Vi väntar på svar.

Björn Rosengren
Ordförande Film&TV-Producenterna

Robert Aschberg
Ordförande Film&TV-Producenternas tv-sektion

Kristina Åberg
Ordförande Film&TV-Producenternas filmsektion

Henrik Eriksson
Ordförande Film&TV-Producenternas reklamfilmssektion

Johan Holmer
Generalsekreterare Film&TV-Producenterna

 


Nyhet - Nyheter

Medlemsträff 23 april - Save the date

Den 23 april bjuder vi in alla medlemmar till AW på Hotel Diplomat. Kom och lyssna på kvällen gäster: Anna Croneman, tillträdande VD Svenska Filminstitutet Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer Samtalsledare...

Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Inspirationsdag om hållbar film- och tv-produktion

Välkommen till en inspirerande eftermiddag med ekologisk hållbarhet i fokus! Ta del av intressanta case studies från bland annat Young Royals, Kevlarsjäl, norska Mästarnas mästare, panelsamtal med beställare och p...

Nyhet - Riagalan

Här är alla vinnare i Riagalan 2024

Sveriges bästa kreatörer, medarbetare och upphovsmakare inom svensk tv har utsetts, i kväll mottog 13 värdiga vinnare Ria-statyetten på...

Nyhet - Nyheter

Sofie Palage tillträder som produktionschef för Warner Bros. International Television Production Sverige

Den 13 februari 2024 tillkännages Sofie Palage som produktionschef för dramaavdelningen vid Warner Bros. International Television Producti...

Nyhet - Nyheter

Svenska kulturella och kreativa branscher uppmanar regeringen att godkänna AI-förordningen

Brev från representanter för Sveriges kreativa branscher inför beslut om AI-förordningen vid COREPER-mötet nu på fredag den 2 februari...

Läs fler nyheter