Film och Drama

SVENSK FILMINDUSTRI

Sveavägen 56
111 34 Stockholm
08 409 188 00
svenskfilmindustri.se
Filippa.Torstensson@sf.se

Kontaktpersoner

Jonas Fors
jonas.fors@sf.se

Åsa Agerman
asa.agerman@sf.se

Frida Westerberg
frida.Westerberg@sf.se