Film och Drama

GF STUDIOS

Stockholmsvägen 18
181 50 Lidingö
08 446 09 31
gfstudios.se
info@gfstudios.se

Kontaktpersoner

Anders Birkeland
anders@gfstudios.se

Göran Lindström
goran@gfstudios.se