Film och Drama, TV

FUNDAMENT FILM

Hornsgatan 65
118 49 Stockholm
0705 78 28 81
www.fundamentfilm.se
lars@fundamentfilm.se

Kontaktpersoner

Lars Pettersson
lars@fundamentfilm.se

Håkan Hammarén
hakan@fundamentfilm.se

Agneta J Bergenstråhle
agneta@fundamentfilm.se